In toegepaste kinesiologie worden zogenaamde spiertesten gebruikt. De spiertest zelf houdt bijvoorbeeld het volgende in: degene die getest wordt steekt een arm naar voren, de tester zegt iets als, ‘houd vast’ en duwt vervolgens heel zachtjes op de arm. Er zijn nu 3 mogelijkheden:

Er is geen stress: wie getest wordt, kan de duwkracht van de test makkelijk ‘houden’.

Er is stress: de arm ‘houdt niet’ en gaat naar beneden.

Er is zoveel stress, dat het lichaam dit niet kan tonen, de spier ‘bevriest’ als het ware.

Beoefenaars van toegepaste kinesiologie hebben een holistisch doel, de mens in balans te brengen – in fysiek, emotioneel, spiritueel opzicht – of in balans te brengen in relatie tot een bepaald doel. Blokkades en onbalans in de fysieke, emotionele en energetische lichamen kunnen via de spiertest worden opgespoord. Via dit systeem wordt er geconcludeerd of er een behandeling plaats mag vinden en, zo ja, welke dat het beste zou kunnen zijn.

Bijna alle clienten zullen bij mij met kinesiologie te maken krijgen, want met behulp van de spiertesten kunnen we achter heel wat antwoorden komen.
Ook de biotensor hoort bij dit verhaal. Deze zal ik ook veelvuldig gebruiken.