Irisdiagnostiek (iriscopie of iridologie) is een techniek uit de alternatieve geneeskunde waarvan bekend is dat patronen, kleuren en andere kenmerken van de iris als diagnosemiddel kunnen dienen om ziekten en functionele verstoringen in het lichaam vast te stellen.

Een van de technieken die gebruikt wordt in mijn praktijk is iriscopie. Ik zal een foto maken van de beide irissen. Aan de hand van de patronen, kleuren en andere kenmerken in de iris zal ik met behulp van een iriskaart alles gaan bestuderen.  Een iriskaart verdeelt de iris in verschillende gebieden, die op hun beurt elk met een deel van het menselijk lichaam corresponderen. Op deze manier is te zien of bepaalde organen of systemen in het lichaam ontstoken, te actief, verstoord of in goede conditie zijn.
Irisdiagnostiek is daarom uitsluitend een diagnostisch hulpmiddel en geen geneeswijze.