Door deze website te bezoeken stemt u in met deze disclaimer.

Aan de inhoud van Praktijk Diana Bonarius kunnen geen rechten ontleend worden. Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook die het gevolg zijn van het gebruik van recepten of informatie van deze website.

De adviezen op de openbare website zijn algemeen van aard en kunnen niet als een persoonlijk advies gezien worden.

Er wordt veel aandacht besteed aan de inhoud en de juistheid van alle informatie. Desondanks kan het gebeuren dat we iets over het hoofd zien. U kunt mij niet aansprakelijk stellen voor onjuistheden of onvolwaardigheden over welke informatie dan ook.

Klanten

Ik ga respectvol met alle klanten om. Er zullen dus nooit gegevens aan derden worden verstrekt en alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Persoonlijke adviezen

Mijn persoonlijke adviezen maak ik met veel zorg en aandacht, en zijn gebaseerd op kennis die is opgedaan tijdens opleidingen en cursussen. U kunt mij niet verantwoordelijk stellen voor eventuele directe of indirecte schade van welke aard dan ook door het gebruik van mijn adviezen.

De adviezen vervangen nooit het advies van een arts.