Aanrakingsgeneeskunde komt op de hele wereld voor.
Overal worden talloze methoden van natuurbehandeling toegepast. De theorieën waarop deze behandelingen zijn gebaseerd verschillen vaak als dag en nacht van elkaar en lijken letterlijk uit andere werelden te komen. Dit betekent nog niet dat de ene theorie de andere perse uitsluit of doeltreffender is. De verschillen weerspiegelen de verschillende culturen waarbinnen ze zijn ontstaan. De aanrakingsgeneeskunde kent vele verschillende vormen, zoals bijvoorbeeld acupressuur, massage en voetreflextherapie. De techniek waarbij dezelfde punten als bij acupunctuur worden bewerkt, maar dan alleen met pressie of druk, heet acupressuur. Deze methode is afgeleid van de oudere behandelingswijze acupunctuur, er worden alleen geen naaldjes gebruikt.

Met acupressuur kunnen in principe dezelfde aandoeningen worden behandeld als met acupunctuur. Mensen die overgevoelig of bang voor naalden zijn,  geven aan deze methode de voorkeur. De beoefenaar gebruikt zijn vingers en duimen om de punten te stimuleren.

Als de klachten daar om vragen zal ik de client behandelen met acupressuur. Vaak is er sprake van een teveel of een tekort aan energie in bepaalde organen. Met behulp van deze behandeltechniek zal ik proberen het verstoorde evenwicht weer in balans te brengen.